Šta je internsihp program?

Internship program je jedan od 15 J1 programa. Ove programe je ovlastila vlada Sjedinjenih Američkih Država da se mogu sprovoditi u cilju kulturne razmene. Kao takvi, ovi programi se sprovode zarad poboljšanja međunarodnih odnosa, mira i razumevanja.

Detaljnije o svim J1 programima možete pronaći na: https://j1visa.state.gov/basics/

Internship program je konkretno namenjen studentima, i to na završnim godinama studija, kao i diplomiranim studentima.

Moguće je aplicirati na programe iz raznih oblasti, a to da li imate pravo da aplicirate diktira vaše obrazovanje. Na internship program možete aplicirati jedino ako je Vaš smer imao veze sa željenom praksom. Znači, veterinari bi mogli da apliciraju da rade stručne prakse na velikim farmama životinja. Isto tako, veterinar nije u mogućnosti da aplicira za stručnu praksu iz ugostiteljstva, ili arhitekture.

Internship programi mogu da traju od nekoliko nedelja, pa sve do 12 meseci. Obično se svi kandidati opredele na 9-12 meseci.

Tokom internship programa ćete proći kroz nekoliko faza treninga i kroz nekoliko sektora. Ovaj trening je detaljno opisan u vašem Training Plan-u, odnosno DS-7002 formularu.

Detaljnije o tome šta je Training Plan (DS-7002) možete pročitati na:

Tokom trajanja programa ćete biti izloženi američkoj kulturi, načinu života kao i kulturama drugih kolega. Mnoge kolege će takođe biti stažisti sa različitih delova sveta, pa samim tim ćete biti izloženi i njihovoj kulturi i načinu života.

Detaljnije o internship programu možete pročitati na: https://j1visa.state.gov/programs/intern


Šta je to Training program?

Training program, kao i Internship program je jedan od 15 J1 viza programa kulturne razmene.

Razlika između ova dva programa se ogleda jedino u kriterijumima koji moraju biti ispunjeni da se kandidat može prijaviti na program.

Ako su uslovi za Internship bili da je kandidat završna godina studija, ili diplomiran student, ovde je nešto skroz suprotno.

Ovde je neophodno da kandidat ima praktično radno isksutvo van Sjedinjenih Američkih Država, i to minimum 5 godina radnog iskustva iz branše na koju bi voleo aplicirati za stručnu praksu.

Učestvovanjem na Training programu će kandidati imati da prošire svoje veštine i praktična saznanja, kao i da upoznaju američku kulturu i način života.

Dodatne informacije o Training programu možete pronaći na: https://j1visa.state.gov/programs/trainee/

Dodatne informacije o ovim programima, kao i mogućim praksama koje nudimo, možete pročitati na: https://www.internship-in-usa.com/internship-and-training-program/

Stay tuned for the next American Dream blog!